Ingeniør tjenester

Vi tilbyr tjenester med prosjektering av fritidsboliger, hytter, eneboliger og flermannsboliger. Prosjekterer også boliger ut fra kundenes egne skisser. Vi utarbeider statiske beregninger, detaljtegninger, kalkyler og materiallister – kort sagt alt av beregninger og dokumentasjon som er nødvendig i byggeprosessen.Tilbyr kreative løsninger og har høye ambisjoner i forhold til byggeteknikk, energieffektivitet og miljø . Med erfaring og utdanning i byggtekniske konstruksjoner (sivilingeniør/ingeniør) er sentrale arbeidsoppgaver prosjektledelse, byggeledelse , konstruksjon, byggeteknikk.
Vi kan gjennomføre hele byggeprosessen din ordne alt fra A til Å hjelpe med koordinering og tilpasning ,og løsninger slik at alt er faglig gjennomført etter byggelov .

Lille_Almerud_Elaewacja_7
1_eta_LILLE_ALMERUD_11_prosjekt_4
1_eta_LILLE_ALMERUD_11_prosjekta_5
Lille_Almerud_Elaewacja___2
Lille_Almerud_Elaewacja_4
Lille_Almerud_Elaewacja_5